0749 101 917 info@dentatus.ro

Informații generale și condiții de participare

Cabinetul stomatologic Dentatus (SC Dentatus Comimpex SRL, cu sediul în Târgu Mureș, Bd. 1848 nr. 47A, CUI: 7922539) organizează un joc pe pagina sa de Facebook.

Organizatorul publică jocurile cu premii diferite în postări pe pagina sa de Facebook și comunică întotdeauna durata și condițiile specifice jocului cu membrii paginii de socializare.

 

Cine sunt cei care pot participa în joc?

În joc pot participa persoanele care:

 • îndeplinescsarcinile anunțate pe pagina de Facebook a cabinetului stomatologic (răspund corect la întrebarea postată, dau like paginii de Facebook și dau tag la 2 persoane în postare);
 • suntde acord ca organizatorul să gestioneze datele furnizate acestuia (numele complet, ID-ul de Facebook).

Jucătorii care nu îndeplinesc cerințele descrise în regulile de joc, precum și cei care participă cu informații/profiluri false vor fi descalificați din joc.

Dacă un participant din concurs declară că intră în joc cu profilul lui/ei de Facebook, atunci el/ea declară, de asemenea, că toate datele furnizate sunt adevărate.

Jucătorul este pe deplin răspunzător pentru orice daune rezultate din încălcarea acestei declarații, iar organizatorul nu este răspunzător pentru orice controverse care decurg din dreptul de a utiliza profilul Facebook și adresa de e-mail.

Jucătorii care nu participă în concurs cu un profil de Facebook real (cu scopul de a-și mări șansele de a câștiga cu un comportament înșelător), vor fi excluși automatic din joc. Participanţii care prezintă un comportament necinstit, sunt obligați să despăgubească orice daune cauzate organizatorului în legătură cu concursul.

Din punct de vedere al concursului se cataloghează ca fiind neregulat, acel conţinut şi vor fi excluşi acei participanţi, care disribuie un conţinut sau comentariu care:

 • are unconţinut obscen;
 • estejignitoare cu privire la viziunea religioasă, națională, etnică, sexuală, politică;
 • esterasistă şi incită la ură;
 • are un limbaj insultător;
 • publică anunţuri şi reclame;
 • abuz de date confidenţiale;
 • publică infomaţii false.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina conţinutul publicat al jucătorului care încalcă principiile de mai sus şi să excludă jucătorul din joc.

Participantul la concurs este responsabil pentru conţinutul publicat. Orice consecinţă materială sau financiară care decurge din aceasta, este de asemenea responsabilitatea exclusivă a jucătorului.

 

Definirea câştigătorului

 Din joc organizatorul şi angajaţii organizatorului sunt excluşi.

Organizatorul va stabili câștigătorul (câștigătorii) jocului în termen de 1-3 zile lucrătoare de la ultima zi a jocului. Au şanse de câştig doar participanţii care au trimis răspunsuri corecte în perioada validă a jocului.

Extragerea se va realiza cu ajutorul paginii web: www.random.org. În ziua extragerii organizatorul va publica câştigătorul pe pagina sa de Facebook.

 

Anunţarea câştigătorilor, predarea premiilor

Premiile nu se pot transfera şi nu se pot valorifica.

Organizatorul va anunța câștigătorul (câștigătorii) premiului într-o postare de pe pagina de socializare în ziua extragerii, afișând numele câștigătorului.
Câștigătorul este obligat să confirme anunţarea într-un mesaj privat de pe Facebook în termen de 2 zile lucrătoare de la notificare. În cazul în care câștigătorul nu confirmă notificarea în termenul de mai sus, acesta  riscă să fie exclus.

 

Protecţia datelor

Organizatorul foloseşte datele personale doar în scopul concursului.

 1. ) Numele utilizatorului de date:

Nume: SC Dentatus Comimpex SRL

Sediu: Bd. 1848, nr. 47/A, Târgu Mureş

Telefon: 0749 101 917

CUI: 7922539

Adresă de mail: info@dentatus.ro

 1. ) Scopul gestionării datelor:

Procesăm datele personale în scopul participării în concurs, mai precis în procesul extragerii câştigătorului.

 1. ) Datele personale utilizate:

Pentru participarea în concurs avem nevoie de următoarele date:

 • Nume, prenume;
 • ID Facebook.

În cazul neacordării acestor date nu se poate participa la concurs. Cerem aceste date doar în cazul în care sunteţi câştigătorul concursului. În caz de refuz va fi extras un alt câştigător.

Vă rugăm să furnizaţi date corecte.

 

IMPORTANT!!!

Concursul nu este sponzorizat de Facebook şi nu are nicio legătură cu aceasta. Datele nu sunt furnizate pentru Facebook, ci pentru organizator.