0749 101 917 info@dentatus.ro

Általános tudnivalók és részvételi feltételek

 A Dentatus fogorvosi rendelő Facebook oldalán szervezett nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója a SC Dentatus Comimpex SRL (székhely: Marosvásárhely, Bd. 1848 nr. 47A, CUI: 7922539).

A szervező az egyes nyereményjátékokat a Facebook oldalon meghirdetett bejegyzésekben teszi közzé, illetve az adott nyereményjáték időtartamát és konkrét feltételeit is mindig az adott bejegyzésben közli a közösségi oldal tagjaival.

 

Kik vehetnek részt a nyereményjátékban?

 A nyereményjátékokban azon személyek vehetnek részt, akik:

 • a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak alapján teljesítik (helyesen válaszolnak a feltett kérdésünkre, lájkolják az oldalunkat, megosszák a nyereményjátékról szóló bejegyzést,valamint  hozzászólásban megjelölnek 2 személyt);
 • hozzájárulnak, ahhoz, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), továbbá a nyertesség esetén a szükséges adatait (lakcím és e-mail cím) az adott nyereményjátékkal összefüggésben az adatkezelési tájékoztató szerint kezelje, és elfogadja a jelen szabályzatban írt feltételeket.

Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és az adott posztban leírt előírásoknak nem felelnek meg, valamint a nem valós adatokat megadó résztvevők is automatikusan kizárásra kerülnek.

Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő kijelenti, hogy a nyereményjátékban használt Facebook-profilt jogosult a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben használni, továbbá kijelenti, hogy minden, általa megadott adat megfelel a valóságnak. A játékos ezen kijelentésének megszegéséből eredő minden kárért teljes felelősséggel tartozik, a szervezőt a Facebook-profil és e-mail cím használati jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

Azon játékosok, akik nem valós Facebook profillal vesznek részt az adott nyereményjátékban (azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék), automatikusan kizárásra kerülhetnek. A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy a lebonyolítónak okoznak.

A nyereményjátékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a tartalmak és kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak meg, amelyek:

 • obszcén tartalmúak;
 • mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai és világnézeti hovatartozását sértők;
 • rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak;
 • trágár vagy sértő nyelvezetűek;
 • hirdetéseket, reklámokat közzétevők;
 • mások személyes adataival visszaélők;
 • hamis vagy félrevezető információkat közlők.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékosok közzétett tartalmát a közönségi oldalról eltávolítsa, és a játékost az adott nyereményjátékból kizárja.

A nyereményjátékban való résztvevő közzétett tartalmáért az adott játékos vállalja a felelősséget. Az ebből eredő esetleges anyagi vagy jogi következmények is kizárólag az adott játékost illetik.

 

A nyertesek meghatározása

A nyereményjátékból ki van zárva a szervező, valamint a szervező dolgozói.

A szervező az adott nyereményjáték posztban meghatározott időtartama alatt érvényesen beküldött tartalmak/játékosok közül az adott utolsó játéknapot követő 1-3 munkanapon belül határozza meg, hogy ki vagy kik az adott nyereményjáték nyertese(i). A nyertes(ek) kiválasztása a www.random.org segítségével valósul meg. A szervező a sorsolás napján a nyertest közzé teszi a Facebook oldalon.

 

Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

 A szervező az adott nyereményjáték nyereményét mindig a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg, az adott posztban teszi közzé.

A nyeremények nem ruházhatók át másra, és nem válthatók készpénzre.

A szervező a nyeremény nyertesét/nyerteseit az adott sorsolás  napján értesíti posztban a közösségi oldalon, a nyertes nevének megjelenítésével.

A nyertes a közösségi oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az értesítést követő 2 (két) munkanapon belül visszaigazolni az értesítést. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes és az általa közzétett tartalom kizárásra kerül.

 

Adatvédelem

 A szervező a játékos, nyertes illetve tartaléknyertes által megadott személyes adatokat kizárólag a nyereményjáték érdekében kezeli.

1.) Az adatkezelő megnevezése:

Név: SC Dentatus Comimpex SRL

Székhely: Bd. 1848 nr. 47/A, Marosvásárhely

Telefonszám: 0749 101 917

Cégjegyzékszám (CUI): 7922539

 

2.) Adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban, ideértve a nyertesek kiválasztásának folyamatát, részt vehessen, és esetleges nyertessége esetén a nyereményt eljuthassuk Önhöz.

3.) Személyes adatok köre:

A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

 • teljes név;
 • Facebook ID.

Ezen adatok meg nem adása esetén Ön a nyereményjátékban nem tud részt venni.

Nyertesség esetén a nyeremény eljuttatása érdekében az alábbi adatok megadását kérjük Öntől:

 • lakcím.

Ezen adatokat csak akkor kérjük, ha Ön nyertesként került kiválasztásra. Amennyiben ezen adatokat nem adja meg, abban az esetben új nyertest választunk ki.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve a nyeremény eljuttatásához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 

FONTOS!!!

A nyereményjátékok nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a szervező részére történik.